سوالات متن درس یازدهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۱ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخ نامه سوالات درس 11 تاریخ دهم ۱- تشکیلات اداری دوره ماد چگونه بود؟ جواب: از نحوه اداره کشور و تشکیلات اداری در دوران ماد به دلیل کمبود اسناد و شواهد مکتوب، بسیار دشوار است. به نظر میرسد که […]

سوالات متن درس دهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۰ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخ نامه سوالات درس 10 تاریخ دهم درس دهم (اشکانیان و ساسانیان) 1- مردم ایران نسبت به اسکندر و سربازان مقدونی چه دیدگاهی داشتند؟ جواب: مردم ایران نسبت به اسکندر و سربازان مقدونی و یونانی او، به چشم بیگانه […]

سوالات متن درس نهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۹ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخ نامه سوالات درس 9 تاریخ دهم ۱- معنای واژه ایران و آریایی را تحلیل کنید؟ جواب: واژه ایران از واژه آریایی گرفته شده است و به معنی سرزمین آریاییان است. واژه آریایی نیز به معنی شریف و آزاده […]

سوالات متن درس هشتم تاریخ دهم انسانی سوالات درس ۸ تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس هفتم تاریخ دهم انسانی سوالات درس 7 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس ششم تاریخ دهم انسانی سوالات درس 6 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس پنجم تاریخ دهم انسانی سوالات درس 5 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس چهارم تاریخ دهم انسانی سوالات درس 4 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس سوم تاریخ دهم انسانی سوالات درس 3 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس دوم تاریخ دهم انسانی سوالات درس 2 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات متن درس اول تاریخ دهم انسانی سوالات درس 1 تاریخ دهم با پاسخنامه

سوالات درس ۶ هدیه ها چهارم با جواب درس 6 1 -حرم های امام حسین و حضرت عباس کجاست ؟ پاسخ: در کربلا که با خیابان بین الحرمین به هم مربوط شده است 2 -منظور از حرمی با دو گنبد چیست و در کجا واقع شده است ؟ پاسخ: حرم امام موسی کاظم و امام […]

سوالات درس ۵ هدیه ها چهارم با جواب درس 5 1 -رسول خدا درباره همسایه چه فرمود ؟ پاسخ: هرکس همسایه اش از شر او در امان نباشد مومن نیست 2 -با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به سفارش پیامبر درباره همسایه عمل کنیم ؟ پاسخ: -با سر و صدا باعث آزار همسایه نشویم […]

سوالات درس ۴ هدیه ها چهارم با جواب 1 -چه وقت نماز آیات می خوانیم ؟ پاسخ: وقتی ماه می گیرد (خسوف) وقتی خورشید می گیرد(کسوف) یا حوادثی مانند زلزله وسیل و رعد وبرق ترسناک اتفاق می افتد واجب است نماز آیات بخوانیم 2 -نماز آیات چگونه نمازی است ؟ پاسخ: دو رکعت که هر […]

سوالات درس ۳ هدیه ها چهارم با جواب 1 -اولین مسجدی که پیامبر ساخت کجا بود و چه نام داشت ؟ پاسخ: نزدیک شهر مدینه و قبا نام داشت 2 -مسجد دیگری که پیامبر در شهر مدینه ساخت چه بود ؟ پاسخ: مسجد النبی یا مسجد پیامبر 3 -آرامگاه پیامبر در کدام شهر و در […]

سوالات درس ۲ هدیه ها چهارم با جواب 1 -حضرت موسی برای چه منظوری پیامبر شد ؟ پاسخ: از سوی خداوند برای مبارزه با فرعون و هدایت قوم بنی اسرائیل فرستاده شده بود 2 -اولین زنی که به پیامبری حضرت موسی ایمان آورد که بود ؟ پاسخ: آسیه همسر فرعون 3 -وقتی فرعون آسیه را […]

سوالات درس ۱ هدیه ها چهارم با جواب 1 -برای رشد گیاهان چه چیزهایی لازم است ؟ پاسخ: نور ، گرما، آب و هوا ، خاک 2 -پروانه به گیاه کوچولو چه گفت ؟ پاسخ: خورشید گرمت می کند ، چشمه به تو آب می دهد ، خاک به تو غذا می دهد ، نسیم […]

سوالات متن دینی یازدهم درس 5 با جواب سوالات درس پنجم دینی یازدهم ریاضی تجربی و نسانی با جواب

سوالات متن دینی یازدهم درس 4 با جواب سوالات درس چهارم دینی یازدهم ریاضی تجربی و نسانی با جواب

سوالات متن دینی یازدهم درس 3 با جواب سوالات درس سوم دینی یازدهم ریاضی تجربی و نسانی با جواب

سوالات متن دینی یازدهم درس 2 با جواب سوالات درس دوم دینی یازدهم ریاضی تجربی و نسانی با جواب

سوالات متن دینی یازدهم درس 1 با جواب سوالات درس اول دینی یازدهم ریاضی تجربی و نسانی با جواب

جواب سوالات درس سوم فارسی دهم / صفحه ۳۴ و ۳۵ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم درس ۳

جواب سوالات درس دوم فارسی دهم / صفحه ۱۹ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم درس ۲ _ از آموختن ننگ مدار

جواب سوالات درس اول فارسی دهم / صفحه 15 کارگاه متن پژوهی فارسی دهم درس ۱