سوالات متن درس شانزدهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۶ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخنامه سوالات درس 6 تاریخ دهم ۱. هنر مادها برگرفته از هنر چه اقوامی است؟ جواب: بدون شک، هنر مادی متکی بر تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان غرب فلات ایران بوده است. ٢. پایتخت مادی ها شهر ……هگمتانه……همدان امروزی، […]

سوالات متن درس پانزدهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخنامه سوالات درس 15 تاریخ دهم درس پانزدهم (زبان و آموزش) ۱. زبان ایلامی چه زبانی بود؟ جواب: زبان ایلامی، که مردمان فلات ایران با آن سخن می گفتند، زبان رسمی و نوشتاری حکومت و تمدن ایلام بود. جنوب […]

سوالات متن درس چهاردهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۴ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخنامه سوالات درس 14 تاریخ دهم درس چهاردهم (دین و اعتقادات) 1- دین در میان اقوام آریایی چگونه بود؟ جواب: اقوام آریایی مهاجر به ایران خدایان متعددی را می پرستیدند و آنها را بغ (بخشنده)، اهوره(سرور) و امرتا بی […]

سوالات متن درس سیزدهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۳ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخنامه سوالات درس 13 تاریخ دهم درس سیزدهم (اقتصاد و معیشت) ۱- وضعیت کشاورزی در میان اقوام آریایی را شرح دهید؟ جواب: اقوام آریایی هنگام ورود به ایران، اطلاع چندانی از کشاورزی و صنعت نداشتند. آنان در نتیجه همزیستی […]

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخنامه سوالات درس 12 تاریخ دهم درس دوازدهم (جامعه و خانواده) 1- اقوام آریایی مهاجر به ایران پس از استقرار در مناطق چه جامعه ای به وجود آوردند؟ جواب: جامع های شبانی و روستایی را به وجود آوردند. ۲- […]

سوالات متن درس یازدهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۱ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخ نامه سوالات درس 11 تاریخ دهم ۱- تشکیلات اداری دوره ماد چگونه بود؟ جواب: از نحوه اداره کشور و تشکیلات اداری در دوران ماد به دلیل کمبود اسناد و شواهد مکتوب، بسیار دشوار است. به نظر میرسد که […]

سوالات متن درس دهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۱۰ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخ نامه سوالات درس 10 تاریخ دهم درس دهم (اشکانیان و ساسانیان) 1- مردم ایران نسبت به اسکندر و سربازان مقدونی چه دیدگاهی داشتند؟ جواب: مردم ایران نسبت به اسکندر و سربازان مقدونی و یونانی او، به چشم بیگانه […]

سوالات متن درس نهم تاریخ دهم با جواب سوال درس ۹ تاریخ دهم انسانی همراه با پاسخ نامه سوالات درس 9 تاریخ دهم ۱- معنای واژه ایران و آریایی را تحلیل کنید؟ جواب: واژه ایران از واژه آریایی گرفته شده است و به معنی سرزمین آریاییان است. واژه آریایی نیز به معنی شریف و آزاده […]