جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۳ فارسی دوم ۱- روباه برای فریب خروس چه تلاشی کرد؟ جواب: روباه به دروغ گفت که پدر و مادر خروس  را میشناسد . سلطان جنگل دستور داده که همه حیوانات با هم دوست باشند. ۲- خروس چگونه از فریب روباه در امان ماند؟ جواب: به نصیحت پدرش گوش داد

جواب فکرکن و بگو  صفحه ۱۰۹ فارسی دوم ۱- کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ چرا؟ جواب: فصل تابستان را چون به مسافرت می‌رویم و در آن تفریح میکنیم. ۲- برای اینکه دانشمند شوی، چه کارهایی باید انجام بدهی؟ جواب: باید با دقت و کنجکاوی به همه چیز نگاه کنیم

جواب پیداکن و بگو صفحه ۱۰۹ فارسی دوم ۱- کلمه‌هایی را که در آن‌ها نشانه‌ی «ﻗ ق» وجود دارد. جواب: چقدر قشنگ ، قدم زنان ، با دقت ، سنجاقک ، قورباغه ، قرار ، آن وقت ۲- کلمه‌هایی را که در آن‌ها نشانه‌ی «ط» وجود دارد. جواب: طبیعت ، تعطیل ، اطراف

جواب حالا تو بگو صفحه ۱۰۹ فارسی دوم …کلاغ…. قارقار می‌کند. ….گوسفند…….. بع‌بع می‌کند. ….سگ….. هاپ‌هاپ می‌کند. ……خروس……….. قوقولی‌قوقو می‌کند.

جواب گوش‌کن و بگو صفحه ۱۰۸ فارسی دوم ۱- ماجرای درس در کجا و در چه فصلی اتّفاق افتاده بود؟ جواب: در یک پارک جنگلی در فصل بهار ۲- چه جانورانی توجّه کودک کنجکاو را جلب کردند؟ جواب: سنجاقک ، قورباغه ، ملخ ۳- پیشنهاد پدر برای این که فرزندش مثل دانشمندها رفتار کند، چه بود؟ جواب: پسرش […]

جواب درست، نادرست صفحه ۱۰۸ فارسی دوم ۱- روز جمعه همراه پدر و مادرم به کوهستان رفته بودیم. جواب: نادرست❌ ۲- گیاهان و جانوران هرکدام یک جور زیبایی دارند. جواب: درست✅ ۳- اگر قرار است من دانشمند شوم، باید از این جانوران نگهداری کنم. جواب: نادرست❌

جواب سوال حکایت شیر و موش فارسی دوم ٭ به نظر شما چرا شیر در دام شکارچی ها افتاد؟ جواب: چون شیر مغرور بود و هیچ وقت فکر نمی کرد که شاید روزی سلطان جنگل هم گرفتار شود.

جواب فکر کن و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم ۱- خورشید چه فایده‌هایی دارد؟ جواب: همه جا را روشن میکند و باعث گرم شدن میشود. همچنین باعث تشکیل ابر ها میشود. ۲- چرا باید در مصرفِ آب صرفه‌جویی کنیم؟ جواب: زیرا آب آشامیدنی کم است و اسراف کار زشتی است و هیچ موجودی بدون آب نمی تواند […]

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم ۱- کلمه‌هایی را که حرف «ﺣ ح» دارند. جواب: حالا – صحرا – ناراحت –  خوشحال ۲- کلمه‌هایی را که حرف «و» در آن‌ها صدای «اُ» می‌دهد. جواب: موج – دوباره – خوشحال – خورشید

جواب حالا تو بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم علی درسش را خواند ← …. جواب: علی کم کم درسش را خواند. گلی آمد ← ….. جواب: گلی دوان دوان آمد.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۰۵ فارسی دوم

جواب حالا تو بگو صفحه ۱۰۴ فارسی دوم ناآشنا، نامرتّب، نادرست، نابینا، ناشنوا، ناراضی ناذآشنا : یعنی کسی که آشنا نباشد. نامرتّب: یعنی جایی که مرتب نباشد. نادرست: به چیزی گه درست نباشد می گویند. نابینا: به کسی که نمی بیند ، نابینا می گویند. ناشنوا: به کسی که نمی شنود ، ناشنوا می گویند. […]

جواب  گوش‌کن و بگو صفحه ۱۰۴ فارسی دوم ۱- خورشید چه دید؟ جواب: قطره ی ایی رادید که خیلی ناراحت است ۲- چرا قطره‌ها دوست داشتند به شکل ابر دربیایند؟ جواب: چون دوست داشتند در آسمان به این طرف و آن طرف بروند. ۳- پایان داستان چه شد؟ جواب: خورشید با گرما و نور خود قطره ها را […]

جواب درست، نادرست صفحه ۱۰۴ فارسی دوم ۱- خورشید کنار آسمان بود. نادرست❌ ۲- قطره دلش می‌خواست ابر بشود و ببارد. درست✅ ۳- قطره‌ها کم‌کم گرم شدند؛ بعد هم آرام‌آرام بخار شدند. درست✅ ۴- آب دریا موجی زد و و قطره های آب به اطراف پراکنده شدند. درست✅

جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۰ فارسی دوم ۱- چرا هر سال عمونوروز به دیدن خواهرش ننه‌سرما می‌رود؟ جواب: برای بردن آمدن خبر فصل بهار ۲- چرا ننه‌سرما نتوانست برادرش عمونوروز را ببیند؟ جواب: چون زیر آفتاب ملایم بهاری خوابش برده بود.

جواب فکر کن و بگو صفحه ۹۸ فارسی دوم ۱- درباره‌ی جشن نیکوکاری چه می‌دانی؟ جواب: جشنی است که قبل از سال نو برگزار می شود در این جشن به نیازمندان کمک می کنیم ۲- تو در برگزاری جشنِ نوروز، چگونه به بزرگ‌ترها کمک می‌کنی؟ جواب: در خانه تکانی و چیدن سفره و مهربانی با مهمان هایی […]

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم ۱- درس را بخوان و کلمه‌هایی را که با «سـ» شروع می‌شوند، پیدا کن. جواب: سیر ، سنجد ، سیب ، سال ، ساختن ، سرسبزی ، سفره ، سرکه ، سمنو ۲- در درس کلمه‌هایی را که یکی از نشانه‌های «ﻋ ﻌ ﻊ ع» دارند، پیدا […]

جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم حالا تو بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم فرشته + ان = جواب: فرشتگان گذشته + ان = جواب: گذشتگان زنده + ان = جواب: زندگان اگر در آخر کلمه‌ای، حرف (ه ـه) باشد و بخواهیم آن کلمه را با «ان» جمع ببندیم، (ه ـه) را برمی‌داریم و به جای «ان»، «گان» می‌گذاریم.

جواب حالا تو بگو صفحه ۹۷ فارسی دوم ورزش‌کار … جواب: یعنی کسی که ورزش می کند خدمت‌کار … جواب: یعنی کسی که به دیگران خدمت می کند

جواب گوش کن و بگو صفحه ۹۶ فارسی دوم ۱- اوّلین روزِ سالِ نو در کشور ما چه روزی است؟ جواب: روز اول فروردین ۲- چرا به سفره‌ی تحویلِ سالِ نو هفت‌سین می‌گویند؟ جواب: چون هفت چیز در سفره میگذاریم که نام آنها با (س) شروع میشود. ۳- شما بر سر سفره‌ی هفت‌سین چه چیزهایی می‌گذارید؟ جواب: سیب […]

جواب درست، نادرست صفحه ۹۶ فارسی دوم ۱- سفره‌ی هفت سین را روز سیزده به در می‌چینیم. جواب: نادرست❌ ۲- تحویل سال وقتی است که سال نو شروع می‌شود. جواب: درست✅ ۳- مردم ایران در جشن نیکوکاری شرکت می‌کنند. جواب: درست✅ ۴- در نوروز مردم به دید و بازدید یکدیگر میروند. جواب: درست✅

جواب فکر کن و بگو صفحه ۹۰ فارسی دوم ۱- چرا باید به پرچم کشورمان احترام بگذاریم؟ جواب: چون نشانه سربلندی کشورمان است. ۲– تو چگونه از میهن خود دفاع می‌کنی؟ جواب: با تلاش کردن برای موفقیت کشورمان ۳- رنگ سبز پرچم کشورمان نشانه چیست؟ جواب: نشانه آبادانی و سرسبزی کشورمان است.

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۹۰ فارسی دوم در جدول زیر، پنج کلمه از کلمه‌های درس وجود دارد. آن‌ها را پیدا کن و بگو.

جواب حالا تو بگو صفحه ۸۹ فارسی دوم سیستانی یعنی …… جواب: کسی که اهل سیستان است تبریزی یعنی ……… جواب: کسی که اهل تبریز است سنگی یعنی ………… جواب: چیزی که از سنگ درست شده است. فلزّی یعنی ……… جواب: چیزی که از فلز درست شده باشد.

جواب گوش کن و بگو صفحه ۸۸ فارسی دوم ۱- رنگ سبز پرچم ایران نشانه‌ی چیست؟ جواب: نشانه سرسبزی ۲- کدام رنگ پرچم ایران نشانه‌ی صلح و دوستی است؟ جواب: سفید ۳- کلمه‌ی «اللّه» در وسط پرچم نشانه چیست؟ جواب: به شکل گل است و گل لاله نشانه خون شهیدان است ۴- پرچم هر کشور نشانه‌ی چیست؟ جواب: هر […]